Thả diều

Thả diều

Họ tên: Từ Ngọc Quyên

Lớp: Mẫu giáo

Trường: Hy Vọng

Quận 8

Giải: Ba

Năm thi: 2019